Skip to main content

ข่าวกิจกรรม

12 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิใบไม้เขียว ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป […]

27 ธันวาคม 2564

สวัสดีปี 2022 จากมูลนิธิใบไม้เขียว

Wishing you a very Merry Christmas and Happy Holidays!

15 ธันวาคม 2564

อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 4

จบไปแล้วกับหลักสูตรการอบรม “การบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอ […]

14 ธันวาคม 2564

อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 3

ถึงจะเปิดรับเพิ่มเติม แต่เหล่าสมาชิกของเรายังหนาแน่นเหม […]

10 พฤศจิกายน 2564

อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงแรมไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 2

จบไปอีกหนึ่งรุ่นกับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้หัวข้อ […]

1 2