view 174

กิจกรรมจัดอบรม”การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3″

จบไปแล้วกับการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3 ภายใต้การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นผ่านระบบ Zoom meeting online เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของการอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมต่างได้รับความรู้และสาระประโยชน์เกี่ยวกับการรับมือ จัดการ และพร้อมบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับท่านที่พลาดหลักสูตรดี ๆ ของมูลนิธิใบไม้เขียว และมีความสนใจในการบริหารโรงแรมด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรที่กำลังจะเปิดอบรมต่อไปได้ที่ www.greenleafthai.org

.

Tags: