Skip to main content

ข่าวกิจกรรม

5 พฤศจิกายน 2564

อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงแรมไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 1

มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ […]

1 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม “Green Leaf Talks” ครั้งที่ 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียว จัดกิ […]

13 กันยายน 2564

กิจกรรมจัดอบรม”การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 3″

จบไปแล้วกับการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งย […]

30 สิงหาคม 2564

กิจกรรมจัดอบรม “การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 2”

ผ่านไปแล้วกับการอบรม “การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ […]

17 สิงหาคม 2564

กิจกรรมจัดอบรม “การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 1”

การอบรม “การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางว […]