Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มีนาคม 2564 view 519
กิจกรรมเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าการ กฟผ.
เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งหารือพูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ ...
5 กุมภาพันธ์ 2564 view 546
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และร่วมอวยพร รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว
มอบกระเช้าผลไม้ ของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ร้านอาหารเตี๋ยวในสวน ถนน ระนอง 2 แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ...
5 กุมภาพันธ์ 2564 view 362
กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิใบไม้เขียว ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...