Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มีนาคม 2564 view 348
กิจกรรมเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าการ กฟผ.
เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งหารือพูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ ...
5 กุมภาพันธ์ 2564 view 355
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และร่วมอวยพร รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว
มอบกระเช้าผลไม้ ของขวัญสวัสดีปีใหม่ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ร้านอาหารเตี๋ยวในสวน ถนน ระนอง 2 แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ...
5 กุมภาพันธ์ 2564 view 255
กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิใบไม้เขียว ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
26 มกราคม 2564 view 229
กิจกรรมประชุมหารือ โครงการความร่วมมือกับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงแรม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ...
14 กันยายน 2563 view 117
กิจกรรมเข้าแสดงความยินดีกับคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ที่ได้รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทย วาระปี 2563-2565
เพื่อหารือ ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนวทางที่จะช่วยเหลือเหล่าสมาชิกและผู้ประกอบการโรงแรม ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ...