WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
กิจกรรมมูลนิธิ

06/10/2011

มูลนิธิใบไม้เขียว จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Potential Development of Sustainable Tourism”

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 มูลนิธิใบไม้เขียว จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Potential Development of Sustainable Tourism” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการเตรียมรับผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและกระแสด้านการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงกับภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก รวมถึงการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วแทนพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา ณ ห้องฟีนิกซ์ 2-4 อาคาร Exhibition Hall 5-8 ชั้น 1 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี