WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
Activity

04/03/2013
ผู้จัดการมูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม GIZ และอพท.
11/20/2012
ผู้บริหารการประปานครหลวงพร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมสำรวจเส้นทางจักรยาน
09/19/2011
มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมปั่นจักยานคำนวณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวันที่ 17 กันยายน 2554
มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมปั่นจักยานคำนวณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวันที่ 17 กันยายน 2554
08/03/2011
มูลนิธิใบไม้เขียว ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงแรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โรงแรมปลอดบุหรี่ โดย รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับโรงแรมปลอดบุหรี่
08/02/2011
มูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf Foundation ) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเวิร์คช็อปมาตรฐานโรงแรมสีเขียวระดับอาเซียน “WORKSHOP ON ASEAN GREEN HOTEL STANDARD”
06/10/2011
มูลนิธิใบไม้เขียว จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Potential Development of Sustainable Tourism”
06/08/2011
มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมออกบูทแจกเอกสารและประชาสัมพันธ์โครงการใบไม้เขียวและโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ในงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทย ปี 2554
06/08/2011
มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมออกบูทแจกเอกสารและประชาสัมพันธ์โครงการใบไม้เขียวและโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ในงาน Thailand Travel Mart 2011
06/01/2011
มูลนิธิใบไม้เขียวได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ในงานวันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปี2554
06/01/2011
มูลนิธิใบไม้เขียวได้ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์โครงการโรงแรมปลอดบุหรี่
05/13/2011
มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับชมรมคนรัก Greenleaf และชมรม Sunday Bike Club จัดงาน Pattaya Midnight Bike ครั้งที่ 1
05/10/2011
มูลนิธิใบไม้เขียวจัดกิจกรรมกอบรมและบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สร้างเสริมการพัฒนาการบุคลากร ด้วยโรงแรมปลอดบุหรี่ : กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ”
03/28/2011
Green Leaf ร่วมงาน ITB 2011ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

     มูลนิธิใบไม้เขียวได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ GIZ เดินทางไปร่วมงาน ITB ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2554 โดยมีการนำเสนองานด้านร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะช้าง อพท. โดยมี Roof Lounge Talk ณ Thai Pavilion ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 และการนำเสนองานวิชาการเรื่องของเกาะช้างและโครงการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ Culture Lounge ในวันที่ 12 มีนาคม 2554

03/28/2011
มูลนิธิใบไม้เขียวจัดงานสัมมนาให้กับโรงแรมจังหวัดพังงาและใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นเรื่องโรงแรมปลอดบุหรี่และโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ

      ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 ณ โรงแรม ลา ฟอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา มูลนิธิใบไม้เขียวจัดงานสัมมนาให้กับโรงแรมจังหวัดพังงาและใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นเรื่องโรงแรมปลอดบุหรี่และโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สร้างเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยโรงแรมปลอดบุหรี่ : กรยุทธ์ทางธุรกิจ” ดร.จิรพล สินธุนาวา กล่าวถึงเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่บริโภคยาสูบ (ฉบับที่ 19) (สำหรับโรงแรม) ว่า สถานที่ ที่เป็นพื้นที่สาธารณะจะต้องจัดสรรให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และห้ามมิให้มีสิ่งเอื้ออำนวยในการสูบบุหรี่ อันได้แก่ กระบะทราย ที่เขี่ยบุหรี่ รวมถึงจะต้องแสดงสรรญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่อย่างชัดเจน และนอกจากนั้นจะต้องจัดสรรพื้นที่สูบบุหรี่และแสดงป้ายสูบบุหรี่ไว้ด้วย

01/14/2011
สรุปกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2553
02/12/2010
มูลนิธิใบไม้เขียว-สสส. เปิดตัวมาตรฐาน “โรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชูสโลแกน “ใส่ใจสุขภาพไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม”

       มูลนิธิใบไม้เขียว-สสส. เปิดตัวมาตรฐาน “โรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชูสโลแกน “ใส่ใจสุขภาพไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต พร้อมทั้งเปิดตัวพนักงานของโรงแรมที่มารถเลิกบุหรี่ได้

03/28/2009
สัมมนาสัญจรภาคเหนือ ดึงโรงแรมสู่บริการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ECO MARKET APEC
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 คุณภราเดช พยัฆวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว ได้รับเชิญเป็นผู้แทนการสัมมนา เรื่อง “ Eco Market...
Congraturation To 36 Hotels received Thailand Tourism Awards: Enviromental Friendly hotel
วันที่ 13 ธันวาคม ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ดร.สุวิทย์ ยอดมณี...
Exhibotion
Seasonal Fruit and Vegetable
Workshop
มูลนิธิใบไม้เขียวได้จัดประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรงแรมใบไม้เขียว: โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศของโลก
แผนปกิบัติการ กทม. ขี่จักรยานลดโลกร้อน
แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร : วันขี่จักรยานลดโลกร้อน ประมวลภาพกิจกรรม
Greenleaf Foundation get Thailand Tobacco Control Award 2007
มูลนิธิใบไม้เขียวได้รับรางวัลควบคุมยาสูบแห่งชาติ ประจำปี 2550 ( Thailand Tobacco Control Award 2007 )
Thailand Tourism Award Seminar 6 September 2007
สัมมนา โรงแรมใบไม้เขียว : โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 6 กันยายน 2550 ณ ห้องนภาลัย C โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
Thailand Tourism Award Seminar 16 August 2007
ในวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
Seminar on Green Service in Tourism Indudtry
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Seminar on Green Service in the Tourism Industry”
Pictures of Thailand Tourism Award : Enviromental Friendly Seminar
Pictures of Thailand Tourism Award Seminar : Enviromental Friendly
7 June 2007 at Banyantree Hotel Bangkok
เอกสารประกอบการสัมมนาเปิดตัวมาตรฐานรุ่นที่ 3
-
สัมมนาเปิดตัวมาตรฐานรุ่นที่ 3
การประชุมเชิงปฎิบัติการ การสัมมนา “การพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานใบไม้เขียว”
Green Leaf Certificate Extension Programme
วันที่ 30-31 มกราคมที่ผ่านมา มูลนิธิใบไม้เขียวได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
สัมมนาเปิดตัวมาตรฐานรุ่นที่ 3 " การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานใบไม้เขียว"
มูลนิธิใบไม้เขียวจัดการสัมมนา เปิดตัวมาตรฐานใบไม้เขียวรุ่นที่ 3 ณ โรงแรม เลอเมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท จังหวัด ภูเก็ต วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
Study Tour For Green Leaf Program
Vietnamese studied on Green Leaf Program for prepare to set the Eco Standard for hotel on Cat Ba island in Vietnam.
Green Leaf Standard for...ASEAN on ASEAN Work Shop
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมระดมหาแนวทางการจัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน
Samui Seminar
Paticipating in Green Leaf Program of Imperail Samui, Every body very happy with this seminar
Green Leaf Standard for...ASEAN
Workshop on ASEAN on 20-21 May,2004.Thialand is host and Green Leaf Standard is the project that present.
Inspection Process
Auditors inspected member hotels according to the Green leaf Fourdation Inspetion Process by our environmental experts and specialist
Green Leaf Foundation Exhibitions
Exhibitions of energy saving and evironmental efficiency, data and products for hotels, Green Room
Green Leaf Certification Ceremony 1, 2 and 3
Deputy Priminister Korn Dabbarangsi presented Green Leaf Certificate to the representatives of the Green Leaf Hotels
The Seminar “Creating a Green Culture”
The Seminar “Creating a Green Culture”
108 Ways to Business survival
Karen Fletcher,representative of IHEI-International Hotel Environmental Initiatives

News 1 - 40 of 40
First | Prev. | 1 | Next | Last | Paged