WELCOME TO CHATRIUM RESIDENCE SATHORN BANGKOK TO GREENLEAF PROGRAM
 
 
 
Login :
Password :
Forgot your password?
 
   
สมัครงาน
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

08/23/2009

มูลนิธิใบไม้เขียว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กำหนดมาตรฐานด้านที่พักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ในโครงการ “การสร้างความร่วมมือพหุภาคีด้านการดูแลสังคมและการตลาด เพื่อส่งเสริมอตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”

มูลนิธิใบไม้เขียว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กำหนดมาตรฐานด้านที่พักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ในโครงการ การสร้างความร่วมมือพหุภาคีด้านการดูแลสังคมและการตลาด เพื่อส่งเสริมอตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน หรือ“CSR-MAP” มีโรงแรมและธุรกิจที่พักภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 40 แห่ง ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม  ณ โรงแรมดิ อินเตอร์เนชั่นแนล Y.M.C.A.  จ.เชียงใหม่