19 พฤษภาคม 2565

100 Trends Environmentally Friendly Hotel Trends and Beyond 2022: สรุป 100 เทรนด์แห่งปี 2022

100 trends

ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรม zoom แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน ในปี 2022 ว่ามีอะไรบ้าง การท่องเที่ยวของประเทศไทยพร้อมปรับตัวหรือไม่ และแนวโน้มใดเหมาะสมกับบริบทของไทยภายใต้สถานการณ์โควิด

วันที่  19  พฤษภาคม 2565    เวลา 10.00 -12.00 น.

view 527

วันที่จัดงาน

19 พฤษภาคม 2565
0:00-0:00 น.

เอกสารดาวน์โหลด