8 ธันวาคม 2564

อบรมหลักสูตรการบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน : Carbon Neutrality Sustainability Hotel (เปิดรับเพิ่ม)

กลับมาอีกครั้ง กับการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน : Carbon Neutrality Sustainability Hotel ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้โครงการความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิใบไม้เขียว ซึ่งในหลักสูตรนี้ เราเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก 2 รุ่นด้วยกัน นั่นคือรุ่นที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และรุ่นที่ 4 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 09.00 – 15.00 น. 

หัวข้อ :

  1. สถานการณ์โลกร้อนและวิกฤตปัจจุบัน
  2. การวัดและประเมินคาร์บอน
  3. การลดและการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
  4. ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน
  5. Test & Assignment

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 60 ท่าน/รุ่น

สิ่งที่จะได้รับ : ความรู้จากการฝึกอบรม และเกียรติบัตรผ่านอบรมหลักสูตรฯ ภายใต้โครงการความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิใบไม้เขียว  

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสมัครเลย!