2 พฤศจิกายน 2564

อบรมหลักสูตรการบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน : Carbon Neutrality Sustainability Hotel

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน : Carbon Neutrality Sustainability Hotel ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้โครงการความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิใบไม้เขียว ซึ่งในหลักสูตรนี้ เราจัดขึ้น 2 รุ่นด้วยกัน โดยรุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 09.00 – 15.00 น.

หัวข้อ :

  1. สถานการณ์โลกร้อนและวิกฤตปัจจุบัน
  2. การวัดและประเมินคาร์บอน
  3. การลดและการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
  4. ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน
  5. Test & Assignment

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 60 ท่าน/รุ่น

สิ่งที่จะได้รับ : ความรู้จากการฝึกอบรม และเกียรติบัตรผ่านอบรมหลักสูตรฯ ภายใต้โครงการความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิใบไม้เขียว  

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

view 614

วันที่จัดงาน

2 พฤศจิกายน 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564
9:00-15:00 น.