27 สิงหาคม 2564

เรียนรู้ เข้าใจ นำสู่การปฏิบัติ

เรียนรู้ เข้าใจ นำสู่การปฏิบัติกับหลักสูตรดีๆ ของมูลนิธิใบไม้เขียว ที่จับมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และนำไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวที่ต้องมีการปรับตัวให้สามารถอยู่ได้กับวิกฤตการระบาดของไวรัสสายพันธ์ุใหม่ “โคโรน่า” ไวรัส

หลักสูตรแรก หลักสูตรการบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤตด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เราเปิด เพียง 1 รุ่น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. แต่เนื่องด้วยผู้สมัครเข้ามาอย่างล้นหลาม จึงมีการขยายอีก 2 รุ่น ในวันที่ 29 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.30 น. เช่นเเดียวกัน

หากเพื่อนผู้ประกอบการโรงแรมท่านใดพลาดโอกาส ในหลักสูตรแรกนี้ สามารถติดตามข่าวสารการพัฒนาหลักสูตรต่อ ๆ ไปได้ใน website ของมูลนิธิใบไม้เขียว www.greenleafthai.org

view 239

วันที่จัดงาน

27 สิงหาคม 2564
9:00-12:30 น.