27 เมษายน 2564

การประชุมผ่าน Zoom Meeting -EGAT & GLF พบโรงแรม ครั้งที่ 2/2564

ข้อมูลการประชุมผ่าน Zoom Meeting -EGAT & GLF พบโรงแรม ครั้งที่ 2/2564


ภายใต้แนวคิด “ลุกขึ้นทำ ลุกขึ้นนำ ธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”

เนื่องด้วยมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว พลิกฟื้น เศรษฐกิจ ภายหลังการระบาดของ COVID – 19 ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศไทย  จึงเรียนเชิญผู้ประกอบการโรงแรมเข้าร่วม zoom meeting ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมการดำเนินธุรกิจโรงแรมต่อไป

view 306

วันที่จัดงาน

27 เมษายน 2564
10:00-12:00 น.