19 พฤษภาคม 2564

การประชุมผ่าน Zoom Meeting -EGAT & GLF พบโรงแรม ครั้งที่ 3/2564

ข้อมูลการประชุมผ่าน Zoom Meeting -EGAT & GLF พบโรงแรม ครั้งที่ 3/2564


ขอเรียนเชิญร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting -EGAT & GLF  พบโรงแรม ครั้งที่ 3/2564 ภายใต้แนวคิด “ลุกขึ้นทำ ลุกขึ้นนำ ธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน ขอเชิญผู้แทนโรงแรมเข้าร่วมร่วม zoom meeting ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 12.30 น.