7 มิถุนายน 2564

การประชุมผ่าน Zoom Meeting – EGAT & GLF พบโรงแรม ครั้งที่ 4/2564

ข้อมูลการประชุมผ่าน Zoom Meeting -EGAT & GLF พบโรงแรม ครั้งที่ 4/2564


ขอเรียนเชิญร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting – EGAT & GLF  พบโรงแรม ครั้งที่ 4/2564 ภายใต้แนวคิด “ลุกขึ้นทำ ลุกขึ้นนำ ธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน ขอเชิญผู้แทนโรงแรมเข้าร่วมร่วม zoom meeting ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.30 น.

view 248

วันที่จัดงาน

7 มิถุนายน 2564
10:00-12:30 น.