1 กรกฎาคม 2564

การประชุมผ่าน Zoom Meeting – EGAT & GLF พบโรงแรม ครั้งที่ 5/2564

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting -EGAT & GLF  พบโรงแรม ครั้งที่ 5 / 2564  ภายใต้แนวคิด “ลุกขึ้นทำ ลุกขึ้นนำ ธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน ขอเชิญผู้แทนโรงแรมเข้าร่วมร่วม zoom meeting ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.- 12.30 น.

view 287

วันที่จัดงาน

1 กรกฎาคม 2564
10:00-12:30 น.