19 กรกฎาคม 2564

ประชุมผ่าน Zoom Meeting “ติดตามการเปิดแหล่งท่องเที่ยว ท่ามกลางวิกฤติโควิด ส่งผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม”

มูลนิธิใบไม้เขียว ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ “ติดตามการเปิดแหล่งท่องเที่ยว ท่ามกลางวิกฤติโควิด ส่งผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. วิทยากรนำบรรยายโดย ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

view 231

วันที่จัดงาน

19 กรกฎาคม 2564
10:00-11:30 น.