Skip to main content

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

ที่อยู่847 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ +66 2653 9000
โทรสาร +66 2653 9045
เว็บไซต์ www.amari.com
ระดับการเข้าร่วม Member