Skip to main content

โรงแรม บ้านเขาหลัก

ที่อยู่ 26/16 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงคึกคัก เขตตะกั่วป่า จังหวัดกรุงเทพมหานคร 82190
เบอร์โทรศัพท์ +66 7648 5123-4
โทรสาร +66 7648 5125 , +66 7648 5199
เว็บไซต์ www.baankhaolak.com
ระดับการเข้าร่วม Member