Skip to main content

โรงแรม บางกอก พาเลซ

ที่อยู่ 1091/336 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ +66 2253 0510
โทรสาร +66 2651 7687, +66 2253 0556
เว็บไซต์ www.bangkokpalace.com
ระดับการเข้าร่วม Member