Skip to main content

โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต

ที่อยู่33/27 หมู่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ +66 7637 2400
โทรสาร +66 7632 4375
เว็บไซต์ www.banyantree.com
ระดับการเข้าร่วม Member