Skip to main content

โรงแรม บาย เดอะ ซี

ที่อยู่7/6 หมู่ 6 ซอยบ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ +66 7620 0282
โทรสาร +66 7620 0990
เว็บไซต์ www.bytheseaphuket.com
ระดับการเข้าร่วม Member