Skip to main content

โรงแรม กะรน ซี แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ที่อยู่208/2 ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ +66 76286 464
โทรสาร +66 76286 457
เว็บไซต์ www.karonseasand.com
ระดับการเข้าร่วม Member