Skip to main content

โรงแรมลิตเติ้ล ยอนย่า

ที่อยู่63/2 หมู่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ +66 7635 5901-2, +66 8876 06282
โทรสาร +66 7635 5903
เว็บไซต์ www.littlenyonyahotel.com
ระดับการเข้าร่วม Member