Skip to main content

โรงแรมเดอะนาคา ภูเก็ต

ที่อยู่1/18, 1/20 หมู่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เบอร์โทรศัพท์ +66 7637990
โทรสาร +66 7633 7990
เว็บไซต์ www.thenakaphuket.com
ระดับการเข้าร่วม Member