view 56

กิจกรรมสัมมนาแนวทางการท่องเที่ยวยุคใหม่ ด้วยมาตรฐานแห่งความยั่งยืนของโรงแรม

Sustainability Seminar in Krabi and Phang-Nga

กิจกรรมสัมมนาแนวทางการท่องเที่ยวยุคใหม่ ด้วยมาตรฐานแห่งความยั่งยืนของโรงแรม

Sustainability Seminar in Krabi and Phang-Nga

มูลนิธิใบไม้เขียว โดยการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาแนวทางการท่องเที่ยวยุคใหม่ ด้วยมาตรฐานแห่งความยั่งยืนของโรงแรมในวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา

Tags: