Skip to main content

Tag: ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ช่วยธุรกิจท่องเที่ยวได้

5 ตุลาคม 2563 view 197
กิจกรรม ประชุม “ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ช่วยธุรกิจท่องเที่ยวได้ ครั้งที่ 2”
เพื่อเชิญชวนให้ผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) ที่สนใจจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...
17 กันยายน 2563 view 123
กิจกรรม ประชุม “ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ช่วยธุรกิจท่องเที่ยวได้ ครั้งที่ 1”
ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นำอภิปรายและบรรยายในหัวข้อ การท่องเที่ยวก่อนและหลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19, การท่องเที่ยวที่จะกลับมาพร้อมความคาดหวังใหม่ ...