ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
02/24/2015

ZCR "Reduce Basic Course Training Programme"


เมื่อวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับ GrAT, PSA, PCSD และ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ (HPPF) ภายใต้โครงการ Zero Carbon Resort ได้ร่วมกันจัดอบรม ในหัวข้อ Reduce Basic Training Course Program เพื่อเป็นการปลูกฝังให้โรงแรมเห็นคุณค่าของการใช้พลังงาน รวมถึงฝึกฝนให้บุคคลทั่วไปที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นผู้ตรวจประเมินในโครงการต่อไป

การอบรมครั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ อาทิเช่น Dr.Robert Wimmer ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรีย ,Dr.Patricia Palenzuela Ardila และ Ms. Inmaculada Polo ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Solar Energy จากประเทศสเปน Mr.Nelson Devanadera ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฟิลิปปินส์ Mr.Charlton วิทยากรจากประเทศฟิลิปปินส์ ผศ.ดร.จิรพล สินทุนาวา ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิใบไม้เขียว และคุณศุภกิจ นันทะวรการ วิทยากรจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ และจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมทักษะทางด้านการตรวจประเมินพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม