ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
07/12/2016

งานสัมมนา Green Hotel Suppliers and Consumer Conference ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ


งานสัมมนา Green Hotel Suppliers and Consumer Conference ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
มูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย โดยการสนับสนุนชมรมนักบริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรม และ Chatrium Hotels and Residences จัดงาน Green Hotel Suppliers and Consumer Conference ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ การจัดงานเพื่อส่งเสริมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมไทย ส่งเสริม Green Hotel Suppliers และผู้ประกอบการโรงแรมให้ได้รับทราบข้อมูลและความต้องการถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน และคุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยในงานมีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 38 บริษัท และผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน จากทั้งผู้ประกอบการโรงแรม องค์การเอกชน ภาครัฐ และสถานศึกษา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับเอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา สามารติดต่อขอรับได้ที่ คุณวิษณุ อีเมล vishnu.ba@sukosolhotels.com