ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 

    เริ่มเมื่อประมาณปลายปี 2540 เป็น โครงการที่มูลนิธิใบไม้เขียวดำเนินการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม มุ่งเน้นการใช้พลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดหลัก “รู้ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

      จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยได้เชิญผู้ประกอบการ โรงแรม สถานประกอบการท่องเที่ยว หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมGREEN HOTEL FAIR & SEMINAR รวม 5 ครั้ง ที่พัทยา ภูเก็ต กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น

     จากนั้น ททท. เร่งสานต่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม GREEN HOTEL ROAD SHOW ขึ้นในช่วงปี 2538 – 2540 รวม 11 ครั้ง ที่ สุไหงโกลก หาดใหญ่ เกาะสมุย กระบี่ ชะอำ ระยอง เชียงราย อุบลราชธานี มุกดาหาร พิษณุโลก และนครราชสีมา

     จาก การจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจท่องเที่ยว เป็นผลทำให้ เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต่อการแก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้มีการใช้น้ำ พลังงาน และ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

      ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่างๆ ลดลง และยังขยายผลไปสู่ผู้ใช้บริการอีกด้วย นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

      เนื่องจากมีโรงแรม และสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,000 แห่ง ขยายผลสู่กิจกรรมต่างๆ เช่น เชิญชวน และรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน และทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า จนกระทั่งมาถึง